Temiz Suyun İnsan Sağlığı İçin Önemi

Su, sindirim ve dolaşımdan vücut sıcaklığının kontrolüne ve atık ürünlerin atılmasına kadar her vücut işlevinde yer alır. Vücudumuzdaki su sürekli olarak kullanılmakta veya vücuttan kaybedilmektedir. Bazıları yaptığı işlevlerle kullanılır veya emilir, bazıları ise ter, idrar ve dışkı ile atılır. 


Su, Dünya yüzeyinin yaklaşık %70'ini kaplar. Güvenli giriş suyu, tüm insanlar için temel bir gereksinimdir. WHO, hastalıkların %80'inin su kaynaklı olduğunu söylüyor. Sanayileşme, dahili atıkların deşarjı, radyoaktif atıklar, nüfus artışı, gereksiz pestisit kullanımı, gübreler ve su depolarından sızıntı, su atıklarının ana kaynaklarıdır. Bu atıkların insan sağlığı üzerinde olumsuz özellikleri vardır. Farklı kimyasalların konumlarına ve kategorilerine bağlı olarak farklı etkileri vardır. Tifo, kolera, ensefalit, çocuk felci, hepatit, cilt enfeksiyonu ve gastrointestinal gibi bakteriyel, viral ve paraziter hastalıklar kirli sulardan yayılmaktadır. İnsan sağlığı üzerindeki yıkıcı etkilerinden kaçınmak için su kalitesinin düzenli olarak incelenmesi önerilir. Ulusal ve tarımsal atıklar arıtılmadan sorumlu tutulmamalıdır. Güvenli olmayan su, küresel bir halk sağlığı tehdididir ve insanları kimyasal zehirlenmenin yanı sıra bir dizi ishal ve diğer hastalıklar için risk altına sokar. Su, hidrasyon ve gıda üretimi için açıkça gereklidir, ancak sanitasyon, suyun eşit derecede önemli ve tamamlayıcı bir kullanımıdır. Uygun sanitasyon hizmetlerinin eksikliği sadece hastalık doğurmakla kalmaz, insanları temel insanlık onurlarından da mahrum edebilir. Kirliliği kontrol altına almak için bilinçlendirme programları ve yasaların oluşturulması yapılmalıdır. Su kirliliğinin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkisini daha iyi belirlemek için epidemiyolojik çalışmalar da dahil olmak üzere daha fazla araştırma çalışması gereklidir. Anahtar Kelime: Su, insan sağlığı, Dünya Sağlık Örgütü (WHO), kirlilikler 1. Arka Plan Su, temel bir insan ihtiyacıdır. Dünyadaki her insan, içmek, yemek pişirmek ve sadece kendini temiz tutmak için günde en az 20 ila 50 litre temiz, güvenli suya ihtiyaç duyar. Su kirliliği, suya istenmeyen maddelerin girmesi, suyun mükemmelliğini değiştirmesi ve çevreye ve insan gücüne zarar vermesi ile meydana gelir. Su, hayatımızda içme ve diğer gelişen amaçlar için kullanılan önemli bir doğal kaynaktır.Güvenli içme suyu tüm dünyada insan sağlığı için zorunludur. Animasyon evrensel bir çözücüdür, su kirliliğin ana temelidir. Dünya sağlık örgütüne (WHO) göre hastalıkların %80'i su kaynaklıdır. Çeşitli ülkelerde içme suyu, DSÖ ilkelerine uymayan örgütler. %3,1 ölüm, suyun sağlıksız ve kalitesiz olması nedeniyle meydana gelmektedir. Su kalitesinin değerlendirilmesi, suyun doğal özelliklerinin belgelenmesini ve kirliliğin boyutunun belirlenmesini sağlar; ancak günümüzde izleme, sağlık ve diğer sosyoekonomik konularla ilgili daha bütünsel bir süreçtir.

Arslan Su Deposu Temizlik olarak Ankara'da hizmet vermekteyiz. Sizde sevdiklerini koruyun ve belirli aralıklarla deponuzun dezenfekte ve temizlik işlemini yaptırın.

0 Yorumlar